www.tv-midtsjælland.dk

Dykker undersøgte søen for spidse genstande

06-07-2018

Lørdag aften ved 2130 tiden måtte indsatsleder Michaels Lohse fra Midt og Sydsjællands brandvæsen ud og bade da en badegæst havde stødt på spidse genstande ved badesøen Haraldsted sø. Ved badebroen kunne indsatslederen konstatere at der stak noget spids op af vandet og fik afspærret delvis så man kunne advare om disse genstande i vandet. Mandag morgen kunne Ringsted Kommune vej og park tage sig af sagen og da det var lidt længere ude end de kunne klare, tilkadlte man en erhversdykker fra firmaet Sea Services som til morgen ankom til Haraldsted sø. Her dykkede man og fandt gamle hegnspæle af ældre dato stikke 30 cm om af jorden ved den badebro der flyder 10 meter fra kanten af.. Man fik savet 3 hegnspæle over 20-30 cm under jorden så der nu igen er farebart ved badesøen.

Det stammer måske fra en gammel badebro og med tiden pga mange mennesker i vandet ,vinden ja så bliver der lidt dybere og gamle fundamenter og pæle kan komme fra. Men de er nu fjernet fortælle Sea Services til Tv-midtsjælland.dk
Flere nyhedsfilm