www.tv-midtsjælland.dk

Naturbrand i eftermiddags gør at der er afbrændingsforbud i Ringsted Kommune

03-07-2018

200 M2 græs areal udbrændt på bataljonen her til eftermiddag, det er knas tørt der ude og det går meget stærkt med at sprede sig fortæller indsatsleder Henrik Nilsson til tv-midtsjælland.dk

Der for er der varslet om total afbrændingsforbud fra onsdag d 4 Juli her i Ringsted kommune. 

Midt og sydsjællands brand og Redning skriver i en pressemeddelse

 Afbrændingsforbud i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner 

På baggrund af længere tids tørke er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove mv. 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning udsteder derfor afbrændingsforbud i dækningsområdet gældende fra d. 4. juli 2018 kl. 08.00. 

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen). 

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:  Haveaffald, 

 Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,  Affald fra skovbrug, 

 Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,  Bål. 

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:  Ildsteder, 

 Apparater og lign., der fungerer ved afbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, 

 Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater, 

 Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag. 

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag. 

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske. 

Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude. 

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukker eller 9 l trykvandsslukker. 

Brandvæsenet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det anses for værende forsvarligt.
Flere nyhedsfilm