www.tv-midtsjælland.dk

Karrebæksmindebroen er en vigtig livline i dagligdagen

19-09-2016

Den nuværende Karrebæksmindebro, bro nr. 4 i byens historie, blev opført som en almindelig klapbro med kontravægt, i forbindelse med etableringen af Næstved havn i slutningen af 1930-erne.
Karrebæksmindebroen blev ibrugtaget, den 5. juni 1936. Hele broen vejer ca. 200 tons, hvoraf kontravægten vejer godt 100 tons. Som et kuriositet kan nævnes, at kontravægten indeholder 14,8 tons gamle hestesko samt 5 tons akselstål !
I 1988 tager Karrebæk/Karrebæksminde Erhvervsforening initiativ til forskønnelse af Karrebæksmindebroen, året var 50-året for ibrugtagningen af broen. Man får kunstneren Tommy Hofman til at "slå stregerne" og malearbejdet udføres af Ove Overbech.
Lørdag d. 16. juli 1988, bliver broen døbt i champagne og fik navnet:  GRÆSHOPPEN,
I 2003 slår kontravægten revner, den bliver atter sandblæst og repareret, men bliver ikke malet op i sin "græshoppe-farve".
Igen tager Karrebæk/Karrebæksminde Erhvervsforening initiativ til, at græshoppen skal reetableres, man indkalder forskellige kunstnere, med deres forslag til reetableringen.

Man vælger en ung Næstved kunstner, Lizette Rosager, til at udføre opgaven.  Projektet og indsamlingen af de nødvendige midler er en for stor mundfuld for Erhvervsforeningens bestyrelse. Man trækker på ledelsen omkring Næstved havn, som også ejer/driver Karrebæksmindebroen.
Man får indsamlet de nødvendige 280.000 kr. som projektet løber op i, og med et års forsinkelse genopstår Græshoppen i en ny og flot udgave.
Broen har bibeholdt sin oprindelige "græshoppe-farve", det nye er græshoppens ansigtsmarkering og dens følehorn, der er udført af godt 1000 kg.  kobber !

Hver time går broen op for lystsejler  og andre skibe der ankommer til Næstved havn.
Flere nyhedsfilm