www.tv-midtsjælland.dk

Algeopblomstring i Haraldsted Lillesø

26-07-2022

Der er observeret algeopblomstring i Haraldsted Lillesø, også kaldet Badesøen og Tivolisøen. Undlad derfor at lade børn og dyr lege og indtage vandet herfra, da det kan give gener.


Det Blå Flag er taget ned og der er sat ”Badning Frarådes” Skilte op på informationstavlen.

De alger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver ikke i sig selv anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men ved badning i vand med masseopblomstring af alger kan der være giftige arter tilstede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast.

Særlig risiko for børn og hunde

Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr. Formodentlig fordi de har spist algerne.

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af alger.

I Haraldsted Lillesø (Tivolisøen) holder kommunen flere gange ugentligt øje med, om der er masseopblomstringer af alger.

/Pressemeddelelse Ringsted Kommune

Flere nyhedsfilm