www.tv-midtsjælland.dk

Bogglad med Ringsted Bibliotek

08-01-2022

Ringsted Bibliotek har fået tilskud fra Slots og Kulturstyrelsens Bogglad-pulje til at lancere to nye projekter, der skal etablere bogsamlinger og skabe læseglæde hos børn i alderen 0-6 år i den kommunale dagpleje samt i to børnehaver.


Bogsamlinger hos dagplejere og i børnehaver
Det er vigtigt at læse. Og det er vigtigt at begynde tidligt. Alle erfaringer viser, at børn skal møde bøger og litteratur i deres hverdag, hvis de skal inspireres til dykke ned i litteraturens verden.

For at skabe let adgang til gode bøger er Ringsted Bibliotek gået sammen med den kommunale dagpleje og to børnehaver, som får deres egne bogsamlinger. Formålet er at skabe gode læsefællesskaber og styrke en tidlig læsekultur.

De to børnehaver er Allindelille Børnehus, der har lang afstand til Ringsted Bibliotek, og Børnehaven Fristedet, hvor der er en høj procent af tosprogede børn. Der indkøbes 100 bøger til hver af de to børnehaver og 10 bøger til hver af de kommunale dagplejere. Da dagplejerne mødes ugentligt, er der i projektet lagt op til, at man indbyrdes kan bytte bøger. På den måde får børnene let adgang til en samling på over 400 nye bøger.

”Vi glæder os til at få vores egen bogsamling, så vi kan give litteraturen plads i børnenes dagligdag”, fortæller pædagog Rie Christensen fra Allindelille Børnehus.

Bogsamlingerne skal medvirke til, at børnene får gode erfaringer med litteratur fra en tidlig alder og give gode betingelser for at stimulere og styrke læseglæden og læselysten. Børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet, der kan skabe grobund for gode læsefællesskaber.

Ringsted Biblioteks to Bogglad-projekter er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Ringsted Bibliotek, Allindelille Børnehus, Børnehaven Fristedet samt den kommunale dagpleje.

/Pressemeddelelse Ringsted Bibliotek

Flere nyhedsfilm