www.tv-midtsjælland.dk

Ringsteds borgere er godt tilfredse med Jobcentret

26-12-2021

En brugerundersøgelse viser, at de fleste borgere er godt tilfredse med kontakten med Jobcenter Ringsted


Beskæftigelsesministeren har sat fokus på, at borgeren skal opleve at få en værdig sagsbehandling, og at modtagelsen og indsatsen i jobcentrene opleves som meningsfuld og tilrettelagt efter den enkelte borgers behov.

Medarbejderne har derfor gennemført en række kompetenceudviklingsforløb med bl.a. supervision på deres kontakt med borgerne og samtaletræning, hvor der lægges vægt på, at borgerens oplevelse af at være centrum i egen sag og at blive lyttet til og inddraget i beslutninger og begrundelser for afgørelser i sagen

Målet er, at borgerne oplever at få en værdig behandling, hvor borgeren oplever:

  • at blive mødt ligeværdigt
  • at eget perspektiv på sagen inddrages
  • at blive mødt af én, som kender borgerens sag
  • at blive mødt med fokus på borgerens ressourcer
  • at der opstilles tydelige og realistiske jobmål sammen med borgeren.

I alt 85 borgere har besvaret en spørgeskemaundersøgelse, heraf er ca. 2/3 kvinder, og halvdelen er i alderen 40-59 år.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at over halvdelen at borgerne ”i høj grad” oplever at få en værdig sagsbehandling i Jobcentret på tværs af de udvalgte spørgsmål, mens mellem ca. 1/3 oplever det "i nogen grad".

Kun 1 til 2 borgere har besvaret de 5 spørgsmål med "slet ikke".

Det laveste resultat er på spørgsmålet, om der bliver ”opstillet tydelige og realistiske jobmål” hvor 87,1 pct. i høj eller nogen grad er tilfredse.

Britta Nielsen, Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er glad for det gode resultat af undersøgelsen:

”Tiden er løbet fra skrankepaver, og Byrådet er meget optaget af, at vi i kommunen møder borgerne på en god måde, og at borgeren oplever, at de bliver inddraget i deres sag. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har taget sig tid til at besvare undersøgelsen, og jeg er glad for, at så mange er tilfredse med den måde, de bliver mødt på i Jobcentret,” siger hun og fortsætter:

”Vi kan jo altid blive bedre, så jeg håber, at vi kan få et endnu bedre resultat, næste gang vi laver en brugerundersøgelse”.

Ministermålet om en værdig sagsbehandling er også gældende i 2022, og spørgeskemaundersøgelsen gennemføres derfor igen en uge i efteråret 2022.

/Pressemeddelelse Ringsted Kommune

Flere nyhedsfilm