www.tv-midtsjælland.dk

Ringsted Kommune tjekker for PFOS

25-11-2021

Miljøstyrelsen har kontaktet landets kommuner med henblik på afklaring af eventuelle forekomster af jordforurening med PFOS på baggrund af en forureningssag i Korsør.


Miljøstyrelsen bad før sommerferien de danske regioner og Forsvaret om information om brandøvelsespladser, der kan være forurenet med PFOS. Region Sjælland har i den forbindelse indberettet én lokalitet i Ringsted Kommune. Det drejer sig om Rønnedevej 11, hvor Midtsjællands Brand og Redning har til huse. 

Miljøstyrelsen har efterfølgende bedt landets kommuner om at screene de aktiviteter, kommunerne er myndighed for, i forhold til risiko for forurening af følsomme arealer. Ringsted Kommune har indrapporteret, at der ikke vurderes at være følsomme arealer i tilknytning til Rønnedevej 11, og at der er lille risiko for væsentlig forurening.

”Vores viden om aktiviteterne er, at det har været mindre øvelser for nye brandmænd på Rønnedevej 11. Forekomsten af øvelser har været sjælden og af kort varighed”, fortæller Pernille Crone, der er leder af Natur og Miljø i Ringsted Kommune.

Kommunen er i gang med at indhente flere oplysninger om brugen af PFOS-holdigt brandskum på grunden. Derefter skal det afklares om - og i så fald hvordan - Rønnedevej 11 skal undersøges for mulig forurening.  

Kasernearealet

Udover Rønnedevej 11 er Ringsted Kommune i gang med at afklare, om der har været gennemført brandøvelser på kasernearealet, som Ringsted Kommune købte i 2001 efter lukningen af Ringsted Kaserne med henblik på byudvikling. Kasernearealet i Ringsted er ikke med på den liste, Forsvaret har oplyst til Miljøstyrelsen.

”På baggrund af de oplysninger vi har, forventer vi ikke, at der er PFOS-forurening på kaserneområdet, men for en sikkerheds skyld er vi ved at lave en såkaldt historisk redegørelse i samarbejde med Region Sjælland. Den skal vise, om der skal sættes gang i yderligere undersøgelser”, siger Pernille Crone. 

I forbindelse med byudviklingen af kaserneområdet er der deponeret jord fra arealet i en støjvold ved motorvejen. Hvis den historiske redegørelse viser, at der er behov for en PFOS-undersøgelse, vil jordvolden også blive undersøgt.

Minimal risiko – ingen grund til bekymring

Samlet set er det Ringsted Kommunes vurdering, at risikoen for forurening er minimal.

”Vi tager potentiel PFOS-forurening meget alvorligt, og arbejder på at få det nødvendige overblik om Rønnedevej 11, så vi kan tage de skridt, der eventuelt er nødvendige. Hvad angår kasernearealet har vi igangsat en historisk redegørelse for at være helt sikre på, at der ikke er forurening. For beboere på kasernearealet, og folk der færdes på støjvolden ved motorvejen, er der ingen grund til bekymring”, siger Pernille Crone.

www.ringsted.dk (https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/jord) vil information om undersøgelser og eventuelle tiltag blive offentliggjort.

/Pressemeddelelse Ringsted Kommune

Flere nyhedsfilm