www.tv-midtsjælland.dk

Integrationen går godt i Ringsted

30-09-2021

Integrationen i Ringsted Kommune går generelt godt.


I forhold til landsgennemsnittet har vi en lav ledighed blandt vores indvandrere, efterkommere og flygtninge.

På uddannelsesområdet ser vi også en mærkbar stigning hos unge indvandrere og efterkommere der uddanner sig. Især de unge piger har stor succes inden for de akademiske uddannelser. Med den unge generation af indvandrere og efterkommere, er så godt som alle sprogbarrierer ryddet af vejen.

Det er også glædeligt at kriminaliteten blandt unge indvandrere og efterkommere er lavt i forhold til landsgennemsnittet.

Vi hører fra mange borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, at de er glade for at bo i Ringsted. De føler at Ringsted er en fredelig og stille by, at det er let at være indvandrer eller fremmed og at der er gode beskæftigelsesmuligheder. Indvandrerne og flygtningene har organiseret sig i foreninger og klubber og er blevet en naturlig del af lokalsamfundet i Ringsted.

Vellykket integration sker ikke af sig selv eller ved at man udskammer bestemte befolkningsgrupper.

Vellykket Integration i Ringsted er bl.a. opnået ved:

  • At der altid har været en god tone blandt byens borgere der har mødt hinanden med gensidig respekt.
  • Kommunens vellykkede integrationsprojekter og kommunens støtte til indvandrerforeninger.
  • Dialog på tværs, brobygning, bl.a. de frivillige organisationers indsatser.
  • Vellykket integration tager tid.

Integrationsrådet har i denne periode besøgt forskellige indvandrerforeninger i Ringsted Kommune med det formål at skabe kontakt, men også for at lytte til medlemmernes meninger om Ringsted Kommunes forskellige tilbud, især på ældre området. Et andet formål var også at undersøge om Kommunes plejetilbud er i stand til at imødekomme eventuelle sproglige eller kulturelle barrierer der kan opstå når ældre indvandrere f.eks. skal på plejehjem.

Et andet projekt Integrationsrådet forberedte sig på og planlagde, var en mangfoldighedsdag. Den skulle afholdes på Torvet, med deltagelse af foreninger og repræsentanter fra mange indvandrer- og øvrige frivillige foreninger. Formålet var at skabe en farverig festivalplads med musik, dans og madboder, og hvor Ringsteds borgere kunne deltage og lære hinanden at kende på tværs af de forskellige kulturer.

Integrationsrådet kom desværre ikke i mål med disse ovennævnte projekter pga pandemien. Integrationsrådet håber at det nye Integrationsråd, der bliver sammensat efter nytår, vil fortsætte og realisere begge projekter.

Ringsted Kommunes eksisterende Integrationsråd har nu været sammensat i næsten 4 år.

Integrationsrådet består normalt af 7-10 medlemmer, hvor 3 er byrådsmedlemmer og resten er frivillige, primært fra lokale flygtninge og indvandrerforeninger eller andre lokale bestyrelser eller foreninger.

I denne periode var interessen for deltagelse stor blandt de frivillige, så vi kom op på i alt 11 medlemmer.

Ringsted Kommunes Integrationsråd har til formål at arbejde for at fremme etnisk ligestilling og at fungere som brobyggere mellem borgere med anden etnisk baggrund end dansk og det kommunale system.

Derudover er der en række andre opgaver som alle har indvandrere og flygtninge som målgruppe, det kan man læse mere om i Ringsted Kommunes hjemmeside. Nogle af disse opgaver kan bl.a. være:

  • Sager til orientering fra udvalget.
  • Skrive relevante pressemeddelelser eller artikler.
  • Bidrage til den offentlige debat.
  • Høringssvar

Integrationsrådet er overordnet tilfreds med integrationen i Ringsted, og takker alle der har ydet en indsats eller har bidraget på anden vis.

Vi opfordrer interesserede frivillige til at deltage i det nye Integrationsråd.

På vegne af Integrationsrådet
Formand Mazlum Øz

Flere nyhedsfilm