www.tv-midtsjælland.dk

Sangglæde i Nordrup

09-09-2021

Hvert år, den anden torsdag i september måned, afholdes ”Små synger sammen dag”.


Dagen er på landsplan arrangeret af Sangens Hus, og i Ringsted blev der også sunget mange steder rundt omkring i kommunen.

Nordbakkens Børnehus, der i 2019 blev certificeret som Ringsted Kommunes eneste sanginstitution, havde valgt at arrangere en lokal syng sammen dag, og havde inviteret børn og pædagoger fra dagplejere og daginstitutioner i Ørslev, Nordrup og Sneslev.

Som certificeret sanginstitution, er sangen en integreret og helt naturlig del af børnenes hverdag i Nordbakkens Børnehus.

Sang og musik skaber nærvær, glæde og et kreativ børneliv. Trygheden i det genkendelige giver succesoplevelser, og styrker barnets tro på sig selv. Sang, musik og bevægelse styrker børnenes trivsel og udvikling. Alle kan være med enten med sprog, fagter eller begge dele” fortalte daginstitutionsleder Kamilla Seerup i en pressemeddelelse forud for arrangementet.

Kamilla Seerup fortalte desuden:

Vi har valgt at arrangere en lokal syng sammen dag, som vi vil gøre til en tradition, og vi har inviteret de tre andre institutioner og dagplejerne i distriktet.

Vi vil gerne være med til at holde den tradition der har været i bl.a. Ringsted Kommune med Sangens dag i hævd, fordi vi mener sangen er med til at skabe et fællesskab på tværs, samt en glæde og begejstring hos børn og voksne.”

De inviterede børn tog med synlig glæde imod invitationen og både sang og dansede med på alle sangene.

Det var Tina og Jane fra Nordbakkens Børnehus, der instruerede børnene, mens Torsten Baggesen med sin guitar sørgede for musikken.

Flere nyhedsfilm