www.tv-midtsjælland.dk

Ringsteds natur er ikke blandt de bedste 50 i Danmark

01-03-2021

Dårligere end middel! Den nye topscorerliste over kommunernes natur er kommet, og det er ikke ligefrem festlig læsning for os i Ringsted kommune. Fortjener borgerne ikke mere natur?


Det er altid spændende med ranglister, så man kan sammenligne. Men det er knap så spændende, når man ikke ligger i den lune ende. Ud af Danmarks 98 kommuner rangerer vi som nummer 59. Eller med andre ord: Vi er lidt dårligere end middel – en lidt kedelig placering.

Det er Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Naturfredningsforening, der står bag indekset. Forskerne har målt på, hvor meget natur kommunerne har, samt hvor god denne natur er. Det handler altså ikke kun om at have meget natur, men også om at have natur af høj kvalitet.

I vores kommune har vi enormt meget landsbrugsareal og ikke så meget natur som fx skov, hede og mose. Det er en vigtig grund til, at vi ligger lavt som nr. 59. Til sammenligning ligger vores nabokommuner Køge nr. 40, Næstved nr. 43, Lejre nr. 45, og Sorø nr. 49 bedre end os, mens Holbæk ligger nr. 87.

Men vi kunne være bedre placeret, hvis vi havde mere natur af høj kvalitet. Altså flere arealer med mulighed for sjældne planter og arter af insekter fugle og pattedyr.

De fleste kan nok være enige i, at vi bør have mere og bedre natur – særligt efter at have set vores placering sort på hvidt. Et er, at sådan en rangering kan ramme os på forfængeligheden. Men noget andet er, at det er et reelt problem, at det står så skidt til med naturen.

Natur er vigtigt i Ringsted Kommune

Naturen er livets grundlag. Det lyder måske halv-filosofisk, men i vor levetid, lige nu og her, kommer det jo bogstaveligt til syne: Arterne i naturen – fra små insekter til større dyr – forsvinder med stor hast. Det er en trist udvikling, der har udfoldet sig i takt med, at vi som samfund har indskrænket naturen for at bruge pladsen og ressourcerne til noget andet – landbrug, bebyggelse, infrastruktur osv.

Der er ikke noget galt i, at vi har gjort beslag på dele af naturen – vi skal jo have mad på bordet og huse at bo i. Men spørgsmålet er, om det ikke nu er gået for vidt? Naturen er presset op i en krog. Det er vores tur til at give noget tilbage til naturen – men også til os selv.

For det handler ikke kun om arterne og deres levesteder. Natur handler også om vores trivsel som borgere. Kommuner med meget natur sælger sig ofte på det argument – og med god grund. Folk er vilde med natur. Den giver os fantastiske oplevelser, den gør os glade. Den giver os ro i en travl hverdag, og den giver os høj puls og sved på panden, når vi vandrer, løber eller cykler i den. Natur kan også give flere turister – og endda klimasikring!

Der er meget vi kan gøre

Den gode nyhed er, at vi faktisk kan vende udviklingen. Det er nemlig konkrete og velkendte tiltag, der skal til for at få bedre og mere natur. Men det kræver, at vi i kommunen beslutter os for det – og er der noget bedre tidspunkt til at starte på en frisk end i et valgår?

Når der til november er kommunalvalg, har politikerne har mulighed for at begynde på en frisk. Her er et par bud på konkrete indsatser, der kan forbedre vores natur – lad det blive en del af valgkampen og en del af virkeligheden efter valget!

Pas på den natur vi allerede har: Start med at beskytte den bedste natur først. På den måde sikres de sidste gode levesteder for truede arter.

Giv naturen mere plads: Tag sårbare landbrugsjorder ud af drift og skab mere plads til natur. Eller skab sammenhængende naturområder ved at samle små områder til større. Jo større og mere sammenhængende naturområder, jo mere vild natur og biodiversitet.

Bevar og skab flere små oaser i landbrugslandet: Store naturområder er altid bedst, men mindre kan også hjælpe naturen. Bevar og skab flere levende hegn, diger, markskel, blomstrende grøfter, vandhuller mv. De er vigtige små åndehuller og fungerer som korridorer, som tillader dyr og planter at bevæge sig rundt i et ellers goldt landbrugslandskab.

Gør mere skov urørt: Udlæg mere skovareal som urørt eller som biodiversitetsskov. Når skoven får lov at passe sig selv, sker der mirakler for biodiversiteten – mange af vores truede arter bor i gamle og døde træer. Urørt skov betyder ikke, at skoven er lukket for gæster – blot at der ikke må produceres tømmer. Alle burde i øvrigt unde sig selv en tur i en urørt skov – det er en fantastisk naturoplevelse!

Sæt store dyr ud i naturen: Vilde heste og kvæg der græsser ude hele året er ikke bare fantastiske at opleve, men er også mirakelmagere for biodiversiteten. Når dyrene tramper i jorden og æder bevoksningen, skaber det en varieret og stedvis lysåben natur. Det baner vejen for en lang række arter – både planter og dyr. Sæt dyr ud og gør kommunen mere vild.

 

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening i Ringsted

Formand Tom Christiani og Næstformand Line Gammelby

Flere nyhedsfilm