www.tv-midtsjælland.dk

Midlertidigt forbud mod besøgendes adgang på Knud Lavard Centret

25-02-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Ringsted Kommune et påbud om midlertidigt at forbyde besøgendes adgang på Knud Lavard Centret. Der er dog undtagelser fra forbuddet.


Det skriver Ringsted Kommune på www.ringsted.dk og fortsætter:

Der er igen midlertidigt forbud mod besøgende på Knud Lavard Centret. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Ringsted Kommune påbud om at forbyde besøgende, da der mandag den 22. februar er en beboer og fire medarbejdere, der er konstateret smittet med Covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vuderet, at det er nødvendigt med et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang på Knud Lavard Centeret for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19). Besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende er dog tilladt. Påbuddet gælder indtil den 1. marts.

Med ’den nærmeste pårørende’ forstås f.eks. beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.

Er du pårørende til en beboer på Knud Lavard Centret, kan du kontakte personalet for at høre mere om praktiske forhold vedrørende besøg på centret.

Gælder også for gæster til andre faciliteter

Forbuddet gælder også adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt dagcentre, der ligger inde på plejecentret.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagscenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, skal de kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Besøg skal gennemføres på en forsvarlig måde under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Flere nyhedsfilm