www.tv-midtsjælland.dk

Thomas Vangsaa vil være familien og børnenes stemme

05-01-2021

Thomas Vangsaa brænder for at give børn i Ringsted kommune en bedre start på livet og bedre forudsætninger for faglig styrkelse i daginstitutioner og skolen. Uanset om børnene går på en ommunal, fri- eller privatskole eller en kommunal, selvejende eller privat institution.


Han ønsker at stille op til byrådet for Det Konservative Folkeparti med børnene og børnefamilierne som mærkesag.

Thomas Vangsaa udtaler:

Vi skal have fokus på gode rammer til vores børn, så de bliver integrerede og velfungerende borgere der med ret og frihed til selv at vælge og har mulighed for at bidrage positivt til fællesskabet. Det uanset om de er i en offentligt eller privat skole eller institution. Gode rammer til vores børn er trygge rammer, hvor de har mod på at lære og udvikle sig. 

Derudover ønsker jeg særligt, at alle børn skal have de samme muligheder og rettigheder i Ringsted kommune, uden at politiske partier i Ringsted byråd skeler til om vores børn er i en offentlig eller privat skole eller institution. Netop dette har jeg desværre oplevet som privatperson i forbindelse med oprettelsen af den private daginstitutionen femstjernen. Her var det tydeligt, at man ikke ønskede at støtte os som privat institution.
Hos de konservative har jeg altid mødt velvilje og opbakning til os som forældre. Det er derfor en meget naturlig beslutning at stille op for de Konservative i Ringsted
.”

Om kandidaturet udtaler gruppeformand og borgmesterkandidat Andreas Karlsen:

"Det er efter de seneste år, og særligt den seneste finanslov, blevet tydeligt at Socialdemokratiet og venstrefløjens hedeste drøm løbende er at skade alle private daginstitutioner samt Danmarks fri- og privatskoler. Og det, uagtet hensynet til, hvad der passer den enkelte familie eller barn bedst. Også lokalt i Byrådet er det tydeligt at nogle partier ideologisk ønsker at svække vores fri- og privatskoler fremfor at have fokus på at løfte hele vores børneområde. Vi har brug for flere medlemmer i byrådet med respekt for det frie skolevalg og med børnene i fokus. Ikke venstreorienteret ideologi. Her ved jeg, Thomas kan spille ind med kompetencer, nytænkning og viden på børneområdet.

Om Thomas

Thomas Vangsaa er iværksætter og arbejder til dagligt i Vangsaa Consult fra Sct. Hansgade i Ringsted. Vangsaa Consult arbejde med informationssikkerhed, GDPR og cybersecurity og har kunder i både det offentlige og private. 

Uddannelsesmæssigt er Thomas uddannet datamatiker som løbende er udvidet med eksamener og certificeringer inden for ledelse og informationssikkerhed. 

Fritiden bruges på at spille håndbold på holdet Five-a-side hos TMS, samt hjælper som frivillig på TMS arrangementer. I fritiden har Thomas Vangsaa også været med til at starte den integrerede institution Femstjernen og er fortsat medlem af Femstjernens bestyrelse. 

Thomas bor med sin familie på Kongensgade 15, 4100 Ringsted

Flere nyhedsfilm