www.tv-midtsjælland.dk

Stop Spild Lokalt-formand lader sit hjertebarn flyve videre

03-01-2021
Siden TV-Midtsjælland mødtes med Annika og Laura lørdag eftermiddag, er der sket det glædelige, at 5 af de frivillige i Stop Spild Lokalt (Ringsted) har besluttet sig for at stille op til bestyrelsesvalget om 3 uger!

Red. 04.01.2021


Den 23. december 2017 holdt Stop Spild Lokalt (Ringsted) den første juleuddeling af overskydende julemad. Det var i samarbejde med SuperBrugsen Ringsted og uddelingen til de 45-50 familier, der havde meldt sig til at modtage mad, foregik direkte fra butikken.


På det tidspunkt var det godt og vel et års tid siden, at Annika Kallsgaarð var primus motor bag opstarten af Stop Spild Lokalt i Ringsted.

TV-Midtsjælland var med ved uddelingen og spurgte Annika, hvorfor hun gjorde det.

Fordi jeg ikke kan lade være” lød svaret.

Hjertebarn

For Annika har Stop Spild Lokalt (Ringsted) været et ’hjertebarn’. I de 4 år, foreningen har eksisteret i Ringsted, har Annika været formand for den forening, hvis fornemste opgave er at nedsætte mængden af madspild og samtidig give nogle økonomisk trængte familier hjælp i hverdagen.

I starten foregik de almindelige uddelinger sådan lidt på må og få via Facebook, fordi foreningen ikke havde sit eget sted. Men den 23. november 2019 åbnede Stop Spild Lokalt (Ringsted) sit helt eget uddelingssted – Laden. At det endelig lykkedes at få et uddelingssted, skyldtes ikke mindst, at Annika stædigt blev ved med at lede efter et egnet sted.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten var med til åbningen og sagde blandt andet:

Det har krævet vedholdenhed, en gang imellem tenderende til stædighed, for at komme så langt, som I er nået her.

Og netop vedholdenhed har kendetegnet Annikas utrættelige arbejde i Stop Spild Lokalt (Ringsted).

Så kom corona

Alt i alt har Stop Spild Lokalt (Ringsted) været en meget stor del af Annikas liv i de sidste 4 år. Og sådan var det nok fortsat, hvis ikke det havde været for corona.

Siden den første nedlukning af Danmark i marts måned, har Stop Spild Lokalt (Ringsted) haft rigtig meget ekstraarbejde pga. corona. De faste rutiner er på alle måder blevet besværliggjort, men det er ikke derfor Annika Kallsgaarð nu vælger at træde ud af bestyrelsen og – som hun selv udtrykker det – lade sit hjertebarn flyve videre.

I september måned blev Annika selv ramt af Covid-19, og hun er desværre en af dem, der har fået svære senfølger. Det er blandt andet en udmattende træthed og koncentrationsbesvær der gør, at Annika nu må sige farvel til Stop Spild Lokalt (Ringsted). Selvom det nu er flere måneder siden, at Annika havde Covid-19, så er trætheden stadig så invaliderende, at Annika bruger alle sine kræfter og overskud på at være noget for sin familie.

Der skal nye kræfter til

Annika er ikke den eneste, der siger farvel til bestyrelsesarbejdet i Stop Spild Lokalt (Ringsted). Hovedparten af de øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller heller ikke, om end det er af mere glædelige årsager. Der er f.eks. en, der har fået nyt tidskrævende job og en anden er gravid og skal snart føde.

Men det betyder også, at foreningen får brug for nye ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer, når foreningen afholder den årlige generalforsamling om godt 3 uger.

Det er en fantastisk og velfungerende foreningen, der er blevet ’banket op’ i løbet af de sidste 4 år, og det vil ikke bare være rigtig ærgerligt, hvis ikke nogen fører arbejdet videre. Det vil også få konsekvenser for de familier, der hver uge henter overskudsvarer i Laden.

Derfor søger foreningen nye kræfter, der har lyst til at give en hånd med i bestyrelsen.

Annika har selv brugt virkelig mange timer i foreningen, men mindre kan sagtens gøre det.

Jeg har arbejdet rigtig mange timer, og det kan være skræmmende at skulle stille op som formand og tænke, at man skal lægge det samme antal timer, som jeg har gjort. Men det behøver det jo ikke at være. Det kan være en mere aktiv uddelegering af opgaver til udvalg osv., der tager ansvar for forskellige opgaver” fortalte Annika, da TV-Midtsjælland mødtes med hende og bestyrelsesmedlem Laura Christoffersen lørdag eftermiddag.

Vær med i en forening med stærkt sammenhold

Stop Spild Lokalt (Ringsted) er en forening, der her et stærkt sammenhold mellem alle de frivillige. De er efterhånden blevet rigtig gode venner på kryds og tværs og de fleste frivillige ser det som en ekstra familie.

De frivillige brænder for både at hjælpe med at nedsætte madspild og for at hjælpe dem, der har behov for overskydende varer. Det ville være et stort tab, hvis foreningen ikke kan fortsætte, fordi der ikke kan findes en bestyrelse.

Så brænder du for frivilligt arbejde, har du lyst til at lægge nogle timer i foreningen – og har du måske endda en lille foreningsformand i maven, så tøv ikke med at kontakte Stop Spild Lokalt (Ringsted). Der afholdes generalforsamling om cirka 3 uger, så vent ikke for længe.

Du kan kontakte foreningen via Facebookgruppen ”Stop spild lokalt (Ringsted) her.

Flere nyhedsfilm