www.tv-midtsjælland.dk

Den lille unikke halvø Reersø

28-05-2020

»Reersø (Rethersø), som er en insel, hvortil man dog kan køre med heste og vogn, derpå er 16 bønder, som have hver 2 pd. skyld gæsteri som nu gates, de give ingen korntiende, hverken til kongen (hvis tjenere de ere alene), kirken eller præsten, deres forfædre for mere end 400 år siden har fået privilegier udi dronning Margrethes tid, højlovlig ihukommelse, at de skulle være fri for kornlandgilde og pengetiende, fordi landet var da for skov og krats skvid ikke tjenlig til andet end fægang og fiskeri, men nu er skoven borte uden en liden lund, så landet er nu bart og bruges nu, den halve part til pløjning, og den anden til fægang, alligevel får hverken præsten eller kirken tiende af disse 16 gårde«.

​På Dronning Margrethe den førstes tid lå Reersø under Kalundborg slot, senere under Antvorskov. 1658 overdrog Frederik den Tredje Reersø og Sæbygård til rentemester Henrik Muller som afbetaling på et lån. Skiftende herremænd anfægtede øens privilegier, men beboerne evnede at holde stand, et temmelig enestående eksempel her i landet. Efter landboreformerne købte de den 23. juni 1801, for 12.936 rigsdaler og 4 skilling, øen til ejendom og fik 1802 foretaget synsforretning og udstedt erklæring om, at Reersø var bedst tjent med at blive i fællesskabet og drive jorderne på samme vis som indtil da.

Reersø er et dejligt sted hvor man finder en skøn badestrand, en hyggelig havn og et særpræget museum. På Reersø har man formået at holde det gamle idylliske miljø med smukke gamle bindingsværksgårde samlet midt i byen, en køn gammel kirke, og overfor kirken ligger kroen der er over 300 år gammel, nemlig »Reersø Kro«. Kroen er selvfølgelig også bibeholdt i den gamle stil. Der er gode faciliteter for ældre og handicappede, og gode P muligheder for busser. Der er mødelokaler, selskabslokaler og dansehal op til 140 personer. Desuden hyggelig overdækket gårdhave hvor man kan få grillmad om sommeren.

Reersø er ikke bare kendt for den dejlige strand, men også et most som lystfisker at køre der til. Der er også mange der benytter sig til at se en dejlig solnedgang. Her er der både bord og bænke til rådighed. Det skulle man prøve her de lange sommer aftner. Det er for enden af landevejen i Reersø. 

Flere nyhedsfilm