www.tv-midtsjælland.dk

Nødpasning og hjemmeundervisning etableret: Forældre har udvist stor forståelse

18-03-2020

I alt 64 børn går lige nu i nødpasning i Ringsted Kommune, og skolerne har etableret undervisning på de nye vilkår. Børn passes i deres normale institution, og skolebørn har fået hjemmeopgaver og digitale klassesessioner.


Ringsted Kommune har ligesom andre kommuner fundet hurtige løsninger på børne- og skoleområdet. Det har betydet ændringer for alle børn, elever og deres forældre. Ringsted Kommune har etableret nødpasning på dagtilbuds og SFO-området fra mandag, og skolerne har fundet løsninger på at undervise på andre måder. Både på skoleområdet og i daginstitutionerne er der etableret nødpasning på børnenes normale skole, institution eller dagtilbud. 

I dagtilbuddene er der lige nu 56 børn i nødpasning. Det svarer til ca. syv procent af det samlede antal børn på daginstitutionsområdet. På skolerne er der otte ud af ca. 3.500 børn, der er i nødpasning.

Det viser, at forældrene i Ringsted Kommune har været særdeles gode til at finde alternative løsninger i en vanskelig situation, mener borgmester Henrik Hvidesten.

”Vi kan se, at det er et lille antal familier, hvor der er behov for nødpasning, og generelt har alle forældre udvist stor forståelse for situationen. Det er en uvant situation for alle, og rigtig mange har gjort en stor indsats for at få det til at lykkedes. Jeg vil derfor gerne sige tusind tak til forældrene i Ringsted Kommune for at have været så fleksible og hjulpet med, at vi alle kan få en hverdag til at fungere så gnidningsfrit som muligt,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Normale omgivelser, ugeplaner og tilgængelighed
På daginstitutionsområdet er der ca. en voksen til to-tre børn. Det prioriteres om muligt, at børnene leger udenfor. Forældre holdes løbende orienteret over institutionernes kommunikationsplatforme, bl.a. BørneIntra.

På skolerne har eleverne fået hjemmeopgaver, og lærerne laver en ugeplan, som eleverne skal følge. Alle elever er i jævnlig kontakt med en lærer eller pædagog, og udskolingen har også egentlige klassesessioner digitalt. Lærere og skoleledere forsøger at være så tilgængelige som muligt, så forældre kan få svar på deres spørgsmål i en uvant situation.

”Opgaven har været at lave en så almindelig hverdag for børn, elever og forældre som overhovedet muligt. Derfor har vi valgt at børn i nødpasning skal være i deres normale skoler og institutioner. Vi har planlagt efter, at vi skal lave de her tiltag i 14 dage, men vi har forberedt os på en måde, så der ikke kommer store ændringer, hvis det bliver forlænget,” siger Klaus Hansen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Hold dig opdateret på ringsted.dk/corona og coronasmitte.dk
Ringsted Kommune har samlet information til borgere på siden ringsted.dk/corona, der løbende opdateres med ny information.

”Det er en uvant situation for os alle, og mange mennesker oplever nok, at der kan være flere spørgsmål, end der er svar. Det prøver vi at imødekomme ved at samle information om tiltag i forbindelse med corona-beredskabet på siden ringsted.dk/corona. Her har vi forsøgt at svare på de mest presserende spørgsmål, som Ringsteds borgere måtte have, og vil vi løbende opdatere siden. Men vi kan ikke garantere, at alle vil opleve at finde svar på alt, og man kan jo stadig kontakte os via telefon eller mail,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Hold dig opdateret om afledte konsekvenser i Ringsted Kommune på www.ringsted.dk/corona.

De nationale myndigheder opdaterer løbende en hjemmeside med gode råd, vejledninger og seneste nyt fra myndigheder.

Følg med på coronasmitte.dk. 

FAKTA: Kriterier for nødpasning
Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse. For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud, skal man opfylde et af disse kriterier: 

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

    Det vil sige, at nødpasning er for børn af borgere, som arbejder i kritiske funktioner inden for sundhedsområdet, ældreplejen, omsorg for socialt udsatte, støttepersonale og forældre som har et uopsætteligt behov for pasning. Alle forældre skal have afsøgt andre pasningsmuligheder før end kommunen stiller nødpasning til rådighed. Alle familiers behov vurderes individuelt.

/Pressemeddelelse Ringsted Kommune

Flere nyhedsfilm