www.tv-midtsjælland.dk

Informationsmøde om mere liv i Susåen

03-02-2020

Den 5. februar kl. 19.00 er der informationsmøde om mere liv i Susåen. Bag projektet står Næstved, Ringsted, Sorø og Faxe kommuner.  

Næstved, Ringsted, Sorø og Faxe kommuner inviterer til informationsmøde 5. februar, hvor der vil blive fortalt om, hvordan der kan skabes mere liv i Susåen. 

EU har nu endeligt godkendt kommunernes projekt for at redde den sjældne malermusling i Susåen. Det betyder, at de i alt 11,5 millioner kroner nu kan bruges til at forbedre den 38 km lange strækning mellem Rødebro og Vester Broby i Øvre Suså.

Pengene skal bruges til at gøre Susåen mere naturlig. Nogle af de ting, der kan ske, er, at der kan plantes træer langs åen og puttes sten ned i åen. Der kan også laves gydebanker af grus og sættes fisk ud i åen. Samtidig ønsker vi også grave nogle store sandfang, fjerne mudder og slam fra åen samt fjerne nogle af de stive planter i kanten af åen.

Alt dette vil ikke kun komme muslingen til gode, men al dyreliv i og omkring åen.

Der skal ikke laves tiltag i hele Øvre Suså, men kun de steder, hvor det giver mening, og hvor lodsejerne har lyst til at være med.

Kom og hør mere onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00-21.00.

Sted: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Flere nyhedsfilm