www.tv-midtsjælland.dk

Påbud til hjemmeplejen i Ringsted kommune

21-01-2020

Påbud til hjemmeplejen i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbuddet er udstedt på baggrund af et besøg i Ringsted Kommunes Hjemmepleje i september 2019 og handler om håndtering af medicin og utilstrækkelig journalføring. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved deres besøg hos tre borgere i Ringsted Kommunes Hjemmepleje fundet uhensigtsmæssige procedurer i håndteringen af medicin samt i journalføringen for borgerne. Dette giver nu et påbud til kommunen.

”Vi er kede af, at vi har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi anerkender, at vores procedurer ikke har levet fuldt op til de retningslinjer, der er inden for området. Vi tager påbuddet alvorligt og har iværksat de nødvendige tiltag for at sikre, at vi får bragt orden i vores procedurer”

siger Centerchef for Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune Alice Morsbøl. Hun fortsætter:

”Jeg vil gerne understrege, at der ikke er borgere, der er blevet fejlmedicineret eller på anden måde har været i fare. Men der har været tilfælde, hvor borgerne eksempelvis har haft ældre medicin, som ikke længere har været i brug, liggende i deres hjem. Medicinen har ligget separat, og dermed ikke sammen med den medicin borgerne får. Men vi skal selvfølgelig sørge for, at der kun er den medicin til rådighed, som der er brug for. Vi har derfor igangsat arbejdet med at gennemgå alle borgernes medicin, så vi sikrer, at vores håndtering fremover lever op til procedurerne.”

Ny metode til journalføring

Ringsted Kommune er for nyligt overgået til ny metode til at skrive borgernes journaler. Der har derfor været en periode, hvor indholdet af journalerne er blevet ændret til den nye metode. 

Det har medført, at nye retningslinjer for eksempelvis borgernes ønsker omkring fravalg af livsforlængende behandling ikke har været entydigt journalført i den periode, hvor Styrelsen har besøgt Hjemmeplejen. I praksis har personalet dog anvendt andre procedurer, der sikrer, at personalet er klar over, hvilke borgere der ikke ønsker en evt. livsforlængende behandling, hvis det skulle blive aktuelt. 

Centerchef Alice Morsbøl siger:

”Vores personale kender heldigvis borgerne og deres eventuelle sygdomsforløb godt og har derfor et godt kendskab til procedurer og ønsker hos de enkelte borgere. Men vi skal selvfølgelig sørge for, at vores journalføring er tilstrækkelig, så vi sikrer, at vikarer, der ikke kender den enkelte borger, har mulighed for at få det fulde overblik over borgernes sygdomsforløb, medicin og ønsker i tilfælde af, at det faste personale er fraværende, så vi ikke risikerer fejl eller misforståelser.”

Skærpede procedurer og øget opfølgning

På baggrund af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har Ringsted Kommune iværksat flere nye tiltag for at sikre bedre medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring i Hjemmeplejen. Et af tiltagene er en systematisk gennemgang af alle borgeres journaler og medicinforbrug for at sikre, at alle journaler lever op til retningslinjerne og løbende bliver ajourført. Der er ligeledes iværksat tættere opfølgning på, at de nye retningslinjer bliver overholdt. Derudover bliver der sat ekstra ind for at sikre at al data bliver ajourført i det nye journalsystem, så man kun skal søge ét sted for at finde det samlede overblik over den enkelte borger.

Ældre- og Genoptræningsudvalget er løbende blevet orienteret om påbuddet, og vil behandle sagen på næstkommende udvalgsmøde.

Flere nyhedsfilm