www.tv-midtsjælland.dk

Entusiastiske unge mennesker med stærke løsningsforslag

15-11-2019

Den årlige innovationsuge starter traditionelt mandag, hvor en række af byens virksomheder præsenterer elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser, og eleverne har derefter frem til fredag formiddag, før de skal præsentere deres forslag som løsning på virksomhedernes cases.


Innovationsugen handler om, hvordan unge får nogle konkrete værktøjer til at kunne arbejde innovativt i nogle helt konkrete innovationsprocesser, og samtidig har skoler og uddannelsesinstitutioner mulighed for at profilere sig selv.

Hvis Ringsteds virksomheder skal blive ved med at udvikle deres virksomheder, så har de brug for de unge. De har nemlig brug for arbejdskraft ude i virksomhederne. Det gælder både arkitekten, der skal tegne et hus og den faglærte tømrer, der skal bygge det. Der er behov for dem alle.

Det var meldingen fra Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, der lige har været til møde med 20-30 af byens virksomhedsledere fra både små og store virksomheder.

Det er jer, virksomhederne venter på. De venter på, at I skal blive færdige med en uddannelse, så I kan komme ud og arbejde for dem” sagde Henrik Hvidesten.

Kl. 10 fredag formiddag begyndte præsentationerne af de 10 hold fra Grundskolekategorien og de 6 hold fra Ungdomsuddannelskategorien.

Dommerpanelet bestod af Brian Petersen fra PWC, Steen Dolberg fra Danske Bank, Glenny Hansen fra ZBC og borgmester Henrik Hvidesten, der gik rundt to og to og fik præsenteret de forskellige løsningsforslag.

Re-design af park
8.E fra Campusskolen havde af COWI fået til opgave at re-designe en park.

Det har været meget spændende at være med til” sagde eleverne fra 8.E og fortalte, at de greb deres case an med en brainstorm. Desuden fik de hjælp af deres klasselærer til, hvordan man kan få sin hjerne til at tænke anderledes – OG tænke innovativt. Det fik de flere forskellige øvelser til, blandt andet at sige en almindesætning, men lyde som en gammel sur mand.

Vi har også tænkt meget på klimaet undervejs” fortalte 8.E og fortsatte:

Vi har tænkt på alle de ting, vi godt kunne tænke os, at der var, hvis vi skulle bruge sådan en park”.

De unge mennesker var tilfredse med deres resultat, og det var COWI tilsyneladende også.

”De har været forbi vores stand, og de virkede meget positive og tog også nogle foldere med” fortalte 8.E.

Stærke løsninger
Dommerpanelet var meget imponeret over det høje niveau og de mange flotte løsninger, de fik præsenteret.

Vi har set en masse entusiastiske unge mennesker, der har bidraget med nogle stærke løsninger. Det har været overraskende at se, at de har været så fokuseret på de digitale løsninger og at de er så langt fremme. Vi er blevet præsenteret for apps, små videoer osv. De har virkelig lagt sig i selen for at komme ud med noget, der kan gøre en forskel for virksomhederne” fortalte Brian Petersen fra PWC, der også fortalte, at de unge mennesker var velforberedte, da de præsenterede deres løsninger.

Årets placeringer

Grundskolekategorien

Nr. 1: Vigersted Skole, 8.A., med en case fra Affald Plus

Dommerne motiverede valget med følgende ord:
En løsning, der blev præsenteret virkelig flot. En meget simpel løsning, som også inddrog flere parter fra Ringsted by. En løsning, hvor der også var en bæredygtighedsagenda ind over.”

Nr. 2: Campusskolen, 8.A med en case fra TMS Ringsted

Dommerne motiverede placeringen med:
Det var en meget realiserbar løsning. Det var en løsning, der inddrog flere aktører i Ringsted by, de var rigtig gode til at se målgruppen og arbejde med det, og så var der meget fokus på den sociale del af løsningen.”

Ungdomsskolekategorien

Nr. 1: MSG med en case fra Sjællandske Medier

Dommernes motivation:

En løsning, hvor dommerne sagde, at der var høj kvalitet på stort set alle parametre. En innovativ løsning, der er realiserbar og en virkelig flot præsentation.”

Nr. 2 ZBC HTX med en case fra Affald Plus

Dommernes motivation:

Det var i høj grad idéen, der var den bærende. Der var elementer i selve implementeringen, man måske skulle kigge mere på, men der var en idé, der var så exceptionel, at dommerne har præmieret det med en 2. præmie. Idéen er også meget oppe i tiden mht. FN’s verdensmål.”

/Heidi Taymyr

Flere nyhedsfilm