www.tv-midtsjælland.dk

Uddrag af Politirapporten for perioden 31/5 - 12/6

12-06-2019

Uddrag af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi for Ringsted i perioden 31/5 – 12/6

Indbrud i virksomheder/forretninger:
Kildebovej
Kærup Parkvej

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:
Kristoffersvej

Færdselsuheld / narkokørsel – Hovmarksvej, Ringsted
Søndag den 2. juni kl. 1916 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet en motorcyklist var kørt ind i en bil. Det viste sig, at en 29-årig mand fra Ringsted under kørsel på en uindregistreret motorcykel ad Hovmarksvej mod øst var kørt ind i en parkeret varebil. Der skete kun mindre materiel skade, men den 29-årige blev skønnet påvirket af narkotika under kørslen på motorcyklen. Han blev bragt til skadestuen i Slagelse, hvor en læge udtog en blodprøve med henblik på nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Efterfølgende underrettede politiet Motorstyrelsen om kørslen på den uindregistrerede motorcykel, så det kunne blive kontrolleret, hvorvidt motorcyklen var afgiftsberigtiget i Danmark inden brug på offentlig vej. Den 29-årig vil derfor kunne forvente at høre nærmere fra både Motorstyrelsen og politiet i anledning af uheldet.

Humanitær eftersøgning – Ringsted
Mandag den 3/6 kl. 1730 fik politiet en henvendelse fra både skolepersonale og pårørende til en 15-årig pige fra Ringsted, da ingen kunne finde pigen, efter at hun kl. ca. 1445 i forbindelse med en uoverensstemmelse havde forladt sin skole i den sydlige del af Ringsted. Politiet iværksatte en eftersøgning af pigen i samarbejde med de pårørende, ligesom politiet efterlyste hende hos forskellige trafikselskaber og via Twitter. En del borgere henvendte sig til politiet med forskellige tip om pigens mulige opholdssted og hvor hun kunne være blevet set. Senere på aftenen rekvirerede politiet assistance fra det lokale redningsberedskab, som med en drone bidrog til eftersøgning. Endvidere blev en forsvarets helikoptere indsat, men desværre uden resultat. Kl. ca. 0600 tirsdag morgen blev den 15-årige pige fundet i god behold i området ved Haraldsted Sø, hvor en borger tilfældigt traf hende. Pigen blev herefter bragt retur til sine pårørende til fornøden omsorg.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted
Tirsdag den 4/6 kl. 1824 var en 49-årig mand fra Slagelse forulykket under kørsel ad motorvejen i vestlig retning med tilladt hastighed. Han havde formentlig overset en kø på motorvejen og kørte derfor ud i nødsporet for at undgå sammenstød med biler i køen. Han mistede kontrollen over personbilen, der fortsatte ud i rabatten, hvor den kørte op ad en ca. tre meter høj jordbunke, hvor bilen ramte et træ. Bilen rullede retur til nødsporet, hvor det standsede. Den 49-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uskadt fra ulykken. Bilen blev fjernet fra motorvejen, som atter var farbar kl. ca. 1930. Politiet inddrog bilens nummerplader, da den lovpligtige ansvarsforsikring ikke var blevet betalt.

Forsøg på tyveri fra biler mv. – bil beslaglagt - Frejasvej, Ringsted
Onsdag den 5/6 kl. 1404 anmeldte personalet fra et autofirma, at man på firmaets lukkedag netop havde set en mand hoppe over hegnet til et område med henstillede biler. Manden blev råbt, hvorefter han tog flugten væk fra området. Kort efter så anmelderen manden gå ad Frejasvej og sætte sig ind i en bil, som han kørte væk i. Manden havde ikke nået at stjæle noget fra de udstillede biler, men oplysninger om mandens bil blev videregivet til politiet. En eftersøgning af bilen og dens fører blev iværksat, indtil en patrulje fik øje på bilen på Køge Bugt Motorvejen ved Ølby-afkørslen. Bilisten forsøgte herefter at køre fra politiet i retning mod området ved Karlemosen, hvor politiet dog fandt bilen med føreren i gemt på en sti efter god hjælp fra borgere, der havde undret sig over førerens kørsel ad stier i området. Føreren var en 41-årig mand fra Kastrup, der blev sigtet for forsøg på tyveri fra bilerne ved autofirmaet i Ringsted samt forskellige overtrædelser af færdselsloven på grund af kørslen uden for vejene. Da han i forvejen var frakendt førerretten, blev han også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Ved nærmere undersøgelse af hans tidligere sager om kørsel i bil uden at have førerret, viste det sig, at han i 2019 allerede tre gange tidligere var blevet afsløret i dette. Politiet beslaglagde derfor hans personbil med henblik på senere konfiskation, og den 41-årige vil derfor høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Brand i tog – Jernbanevej, Ringsted
Torsdag den 6/6 kl. 1241 kom et alarmopkald om brand i en tog, der holdt ved Ringsted Station. Der var kun røgudvikling og ingen risiko for personer. Brandvæsnet kom frem til stationen og fik hurtigt slukket ilden, der viste sig at være startet ved togets bremser, der var blevet overophedet. Banedanmark sendte en hurtig hjælpebil frem, der skulle assistere brandvæsnet. Strømmen på spor 1,2 og 3 var afbrudt mens brandvæsnet arbejdede på stedet, så togdriften blev indstillet indtil toget blev kørt væk fra stationen.

Store flammer fra bål – Nebsmøllevej, Høed, Jystrup Midtsj. – Ringsted
Mandag den 10/6 kl. 2240 fik politiet via alarm 112 melding om ildebrand på en gård, hvor der var meget høje flammer. Brandvæsnet og politiet kørte til stedet, hvor myndighederne kunne konstatere, at en 48-årig mand fra Jystrup Midtsj. foretog en afbrænding af materiale, hvilket gav 15-20 meter høje flammer. Bålet blev slukket, så luer ikke vakte unødig bekymring for øvrige beboere i området, og brandvæsnet henviste manden til at køre resterne på genbrugspladsen. Politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Musik til ulempe – hele politikredsen
Selv om sommeren knap nok er begyndt, har temperaturen de seneste dage været så høje også om aftenen og de tidlige nattetimer, at mange – især unge – har forsamlet sig på offentlige arealer for at hygge sig i det offentlige rum. Nogle har været i godt humør og måske talt højere, end naboerne kunne forvente og acceptere, når en arbejdsdag dagen efter skulle klares. Andre har medbragt musikafspillere, hvor der til tider måske har været skruet lidt for meget op. Denne adfærd har i det forgangne døgn medført flere anmeldelser til politiet, der har været forbi de fleste steder. Nogle gange var der uden politiets indblanding blevet lagt en dæmper på adfærden; andre steder måtte politiet vejlede om regler for brug af musikanlæg, idet brug af musikanlæg ikke må ske til ”væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende” ifølge reglerne i ordensbekendtgørelsen. Politiet opfordrer derfor alle – unge som ældre - til at tænke over sin egen adfærd med omtanke for de omkringboende, når mange personer er forsamlet i det offentlige rum.

HT/Midt- og Vestsjællands Politi, døgnrapport

Flere nyhedsfilm