www.tv-midtsjælland.dk

Ellas tegning kom på Ringsted Forsynings drikkedunk

21-02-2019

Det nye motiv på Ringsted Forsynings drikkedunke er tegnet af Ella Lalicata Holm-Hansen. Ella har vundet en tegnekonkurrence, hvor det gjaldt om at fortolke Verdensmål nr. 6, Rent vand og sanitet.


I slutningen af 2018 kontaktede Allindelille Friskole Ringsted Forsyning med henblik på et besøg. Friskolen havde planlagt en emneuge i starten af 2019, hvor emnet var Verdensmålene, og for at lære om verdensmål nr. 6, Rent vand og sanitet, ville skolen gerne besøge Ringsted Forsyning.

På trods af, at Allindelille Friskoles 0. – 3. klasser, der skulle deltage i emneugen, var yngre end de gæster, Ringsted Forsyning normalt har, så sagde forsyningen ja.

Det er faktisk lidt et forsøg det her, for normalt tager vi ikke nogen ind, der er så unge, fordi det ikke er helt ufarligt at bevæge sig rundt på rensningsanlægget” fortalte driftsleder Kim Frost Jensen og fortsatte:

Vi tænkte over, om vi kunne lave noget, som giver mening, men hvor vi ikke behøver gå rundt steder, hvor børnene kan falde eller komme til skade”. Det viste sig, at det sagtens kunne lade sig gøre, og det har endda fungeret godt.

Gerne mere undervisning
Ved besøget hos Ringsted Forsyning fortalte kommunikationsansvarlig Sofie Amalie Malm børnene om Verdensmål nr. 6, mens Kim Frost Jensen viste dem, hvordan man renser vandet.

Henvendelsen fra Allindelille Friskole passede os rigtig godt, for vi har talt om, at vi i år godt kunne tænke os at sætte fokus på rent vand og sanitet” fortalte Sofie Amalie Malm, der også understregede, at det med at undervise er noget, som de gerne vil gøre mere i fremover, så skolerne er meget velkomne til at kontakte Ringsted Forsyning.,

Tegnekonkurrence
Ved besøget blev der udskrevet en konkurrence for de 60 børn i 0. – 3. klasse på Allindelille Friskole. De skulle tegne deres fortolkning af det 6. verdensmål.

Konkurrencen handlede jo om rent vand og sanitet og om, at ikke alle har adgang til rent vand” sagde direktør Janne Hansen og fortalte, at det var Ellas tegning, der vandt, fordi Ella tydeligvis havde fanget det, Kim Frost Jensen fortalte børnene om grundvandet, og hvor det bliver ledt hen.

Ella har tegnet en sø med rent vand og fisk i, en pige med et glas rent vand, nogle træer og symbolet for Verdensmål nr. 6.

Kåring af vinderen
Torsdag formiddag besøgte Janne Hansen, Sofie Amalie Malm og Kim Frost Jensen Allindelille Friskole for at kåre vinderen af tegnekonkurrencen.

Med sig havde de både lækker chokoladekage og drikkedunke til de 60 elever på de 4 klassetrin.

Sofie fortalte børnene, hvordan tegningen er kommet over på drikkedunken, der naturligvis er ftalatfri.

Med baggrund i emneugen, spurgte en af lærerne fra skolen eleverne om de bare kan smide drikkedunken i naturen, hvis de på et tidspunkt ikke længere vil ha’ den. Det var børnene helt med på, at man naturligvis ikke gør. Hvis ikke man vil forære den til en anden, så skal den selvfølgelig smides i genbrugscontaineren for hård plast.

500 mælkekartoner
Janne Hansen fortalte børnene, at en gennemsnitsdansker i 2018 brugte 103 liter vand DAGLIGT!

Og vi er rigtig heldige i Danmark, at vi kan hente det op fra grundvandet, så vi har adgang til rent vand” fortalte Janne Hansen.

En af lærerne sammenlignede med, at de 103 liter vand nogenlunde svarer til cirka 500 af de mælkekartoner med 2 dl mælk, som børnene drikker en af hver dag i skolen, og det var vist noget overraskende for både elever og lærere.

Spar på vandet
Børnene havde en masse gode forslag til, hvad man kunne gøre for at spare på vandet. F.eks. tage kortere bade, slukke for vandet, når man sæber sig selv eller håret ind, slukke for vandet, mens man børster tænderne osv.

Det var helt tydeligt, at emneugen har fået eleverne til at tale med familien om emnet, og børnene vidste rigtig meget om det. En af eleverne kunne fortælle, at en nabo havde gjort sådan, at man i hans hus skyllede ud i toilettet med regnvand. Og en anden elev fortalte om en hun kender, der har fået et pilerensningsanlæg, der kan rense spildevand.

Drikkedunken
Der har været forskellige temaer på de nu i alt 4 drikkedunke, som Ringsted Forsyning har fået lavet. Motivet på drikkedunken skiftes ud cirka hvert andet år, så Ella kan se sin tegning på drikkedunkene i lang tid.

Og drikkedunkene kommer vidt omkring, for alle børn, der starter i 0. klasse i Ringsted Kommune får en drikkedunk. Drikkedunkene er naturligvis fri for ftalater.

Vi vil gerne lære børnene at bruge postevand i stedet for at købe flaskevand” sagde Janne Hansen fra Ringsted Forsyning.

/Heidi Taymyr

Flere nyhedsfilm