www.tv-midtsjælland.dk

DFUNK Sommercamp på Skovbo Efterskole

21-07-2018

I løbet af juli måned har omkring 300 unge, både danske unge og unge med flygtningebaggrund, mødtes rundt omkring i Danmark på DFUNK Camps og Sommerhøjskole. Sommercamp Øst blev afholdt på Skovbo Efterskole.


Det er DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, der har været værter for Sommercamp Øst, som blev afholdt på Skovbo Efterskole i Ringsted fra 17. – 21. juli.

Med på campen har der, udover 13 frivillige, været 62 deltagere, hvor godt og vel 2/3 har været unge med flygtningebaggrund, og knapt 1/3 har været unge danskere.

Arbejdsfællesskaber og netværk
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom har afholdt sommercamps og sommerhøjskoler i en årrække, men det er første gang, der bliver afholdt en Sommercamp Øst på Sjælland.

Meningen med disse sommercamps er at skabe frivillige arbejdsfællesskaber på tværs af kulturelle og sproglige skel mellem unge flygtninge og unge danskere. De unge med flygtningebaggrund lærer nogle danskere at kende og får et bredere netværk.

Higer efter at komme tilbage hvert år
Lejrleder for Sommercamp Øst, Kathrine Munch, er med på sommercamp for 5. gang og bruger en del af sin sommerferie på campen.

De her Sommercamps betyder rigtig meget for mig. Man får knyttet nogle helt fantastiske bånd til alle de her seje mennesker og det gør, at man virkelig får lyst til at komme igen” fortæller Kathrine og tilføjer ”Der går ikke ret lang tid, før der er en virkelig fantastisk stemning, man higer efter at komme tilbage til.”

Stor efterspørgsel
DFUNKs Sommercamps er blevet meget populære. På grund af det store antal ansøgere, kan man højst deltage på sommercamp og -højskole 2 gange for at nå ud til flest mulige.

Der er flere gengangere blandt årets deltagere. Der er også nogle af de tidligere deltagere, der nu er med som ledere.

Det er vigtigt for stemningen, at der er gengangere. Der er nogle, der kender formatet - man er her fælles, man er her for at have det hyggeligt” fortæller Kathrine og fortsætter ”De frivillige er der ikke for at være nogens rengøringskoner eller opvartere. De er der alle for at gøre noget fælles, og det er vigtigt, at der er nogle, der kender formatet og stemningen og kan byde ind med noget.”

Flere regionale camps i år
I år er der meget fokus på, at de forskellige camps er regionale, og de fleste af deltagerne på Sommercamp Øst kommer fra Sjælland. For at kunne holde fast i netværkene bagefter, er det ret vigtigt, at der ikke er for stor geografisk spredning.

DFUNK har en række aktiviteter landet over, der afholdes hele året, bl.a. Madmekka, Sport og outdoor og Ung-til-ung, og derfor har deltagerne masser af muligheder for at fortsætte engagementet efter deres sommercamp.

Fællessproget er dansk
Når vi byder velkommen, så får deltagerne af vide, at fællessproget er dansk. Mange af deltagerne vil rigtig gerne blive bedre til dansk, så det er en oplagt mulighed, fordi alting foregår på dansk” fortæller Kathrine.

På campen er deltagerne indbyrdes rigtig gode til at hjælpe hinanden, hvis det for nogle kniber lidt med forståelsen.

Det er også et trygt sted at få pudset færdighederne af, for alle er der for at hygge sig. Der er mange, der har de samme sprogmæssige udfordringer, og der er ingen, der griner af hinanden” siger Kathrine.

Flest mandlige deltagere
Der plejer at være et overtal af mandlige deltagere på sommercamps.

Der kommer simpelthen flest mandlige flygtninge til landet, så det følger indrejsetilladelserne” fortæller Kathrine, der dog konstaterer, at der i år er en fin repræsentation af piger.

De frivillige har lavet nogle regelsæt, der skal overholdes. F.eks. at man hjælper hinanden med at rydde op, man kommer til tiden og man sørger for at passe godt på hinanden.

Lederuddannelsen
De i alt 55 frivillige landet over har foråret dels på uddannelse, dels på planlægning af de 4 camps.

Lederne bliver trænet i blandt andet at tale højt og tydeligt, i samarbejdsøvelser, i god kommunikation og i konflikthåndtering.

Ledergruppen er – ligesom deltagerne – en gruppe bestående af unge danskere og unge med flygtningebaggrund. Nogle af lederne er tidligere deltagere på sommercamps.

Fra deltager til leder
24-årige Hadi Hasani deltog på Sommerhøjskole sidste år, og i år er han med på Sommercamp som leder.

Hadi har været på DFUNK Ung-til-ung i Gentofte/Lyngby gruppen, og efter sommerhøjskolen sidste år, syntes han, at han gerne ville give noget tilbage.

Lederne bruger deres sommer på at gøre noget for os, så jeg tænkte, at det kan jeg også gøre for andre unge” fortæller Hadi, der har boet i Danmark i 5 år og været tilknyttet DFUNK siden han fik opholdstilladelse i 2015.

DFUNK er en stor mulighed for alle, der kommer fra udlandet, for at netværke. Der er flere grupper landet over, hvor man kan deltage i aktiviteter, få lektiehjælp og skabe nye venner” fortæller Hadi, som selv har fået et stort socialt netværk, dels via DFUNK Ung-til-ung og Sommerhøjskolen, og dels via den lederuddannelse, han har taget i foråret.

Et fedt koncept
Maher Albadri er også leder på Sommercamp Øst, men han har ikke noget forudgående kendskab til DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

En af Mahers studiekammerater var ved at tilmelde sig som leder til DFUNK Naturcamp, og det tog kun vennen 5 minutter at overbevise Maher om, at det var noget han skulle være med til.

Jeg synes det lød som et fedt koncept at gøre noget mere for nydanskerne. At give dem lidt mere Danmark på en sjov og glad måde, for på den måde er de mere modtagelige” fortæller Maher.

Han vil fremadrettet gerne være mere aktiv i DFUNKS arrangementerne i Odense, hvor han selv bor, og formentlig også i nogle af DFUNKS Madmekka-arrangementer i København.

Maher, der har været i Danmark i 19 år – siden han var 5 år gammel – synes det har været en fed oplevelse at lære, hvordan man planlægger sådan en camp og meget spændende at lære noget om, hvordan man håndterer krisesituationer.

Nye venskaber på 10 minutter
Lige da vi ankom tænkte jeg, at det her bliver kedeligt, for jeg kendte ikke nogen, men efter bare 10 minutter havde jeg lært en masse mennesker at kende” fortæller Mohamad Ahmed, der er med som deltager for første gang.

Mohamad har været i Danmark i 4 år og det var hans søster, der foreslog ham at deltage på Sommercamp. Hun har været med flere gange og synes det var rigtig sjovt.

Der er mange aktiviteter, og man sidder ikke alene. Man er hele tiden sammen med andre. Vi snakker og hygger os. Alle hjælper hinanden” siger Mohamad begejstret og fortæller, at han allerede på førstedagen er blevet så tæt med nogle af de andre, at de indvier hinanden anden i hemmeligheder.

Mohamad skal starte på HTX efter sommerferien og vil helt sikkert fortsætte med aktiviteter i DFUNK. Han regner helt bestemt også med at se nogle af campdeltagerne bagefter. Der er især to af de andre deltagere, han allerede har knyttet tættet bånd med.

Workshops
Deltagerne har under forløbet blandt andet arbejdet i workshops med undervisere udefra, workshops, de selv har afholdt, udflugter og masser af hygge og samvær.

Da TV-Midtsjælland var forbi onsdag eftermiddag, havde deltagerne været i gang med deres workshops i tre timer og var klar til at vise overfor de øvrige deltagere, hvad de havde lavet.

På trods af, at de 62 deltagere og 13 ledere kun havde været sammen siden tirsdag eftermiddag, var der helt tydeligt allerede nære relationer. De virkede som om, de havde været sammen i væsentligt længere tid.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Hvis du er interesseret i at deltage i nogle af DFUNKS arrangementer landet over, eller måske deltage på en sommercamp næste år, så kan du læse meget mere på deres website her.

Hvis du har lyst til at blive frivillig eller til at give et bidrag til organisationen, så kan du finde alle oplysningerne på websitet.

 

/Heidi Taymyr

Flere nyhedsfilm